Bize DOST’luk yakışır!

DOST PARTİSİ OLARAK “DAHA DEMOKRATİK BİR BULGARİSTAN” VE “BAŞI DAHA DİK VE DAHA MÜREFFEH BİR TÜRK TOPLUMU” İÇİN SEÇİMLERİ YARGIYA TAŞIYACAĞIZ.

Uzunca bir dönem Türk toplumunun tek temsilcisi olduğunu iddia eden eski istihbarat ajanı günümüzün onursal başkanı ve mafya lideri, kurmuş olduğu kirli ilişkiler ağı ile Bulgaristan’daki Türk toplumunun geleceği için hiçbir somut çalışmaya imza atmadığı gibi onlara Belene kamplarından hallice bir yaşamı reva görmektedir. Bu şahıs, Jivkov rejimi benzeri bir baskı, sindirme ve asimilasyon politikasının gönüllü bir neferi olduğunu geçmişteki gibi bugün de göstermektedir.

Söz konusu şahıs, kirlenmişliğin ve Türk düşmanlığının doruğa çıkartıldığı bir dönemde bölge insanına umut olacak zorunlu ancak meşru bir zeminde ortaya çıkan yeni bir oluşumu sindirememiş ve ilk günden karalama ve engelleme sürecini başlatmıştır. Dışarıdan bir takım devletlerin içeriden ise derin güçlerin desteğini arkasına alan gayr-ı milli olan bu şahıs, siyasi geleceğini garanti altına almak üzere sayılan bu güçlerin de desteği ile Türkiye’deki çifte vatandaş olan seçmenimizin de oy hakkını gasp etmiştir.

Çeşitli tarihlerde Türkiye’ye göç eden ve hali hazırda büyük çoğunluğu çifte vatandaş olan 500 Bin civarındaki Bulgaristan vatandaşımız içerisinden yaklaşık 200 Binin üzerinde oy kullanma hakkına sahip olan seçmenimiz olduğunu bilmekteyiz. Bulgaristan 2009 Genel Seçimlerinde Türkiye’deki çifte vatandaşlardan (Türkiye’de ya da Bulgaristan’da) oy kullananların sayısının 113 Bin civarında olduğu ve oy kullanma oranının ise %60’ın altında gerçekleştiği dikkate alındığında Türkiye’de oy kullanma hakkına sahip Bulgaristan vatandaşlarının sayısının bugün itibari ile 200 Binin çok üzerinde olduğunu söyleyebiliriz.

2007 yılından itibaren bir AB üyesi olan Bulgaristan’da seçimlerin AB ve AGİT raporlarından da görüleceği üzere ciddi şaibe ve keyfi uygulamalarla günümüze kadar geldiği görülmektedir. Raporlardan “oy satın alma”, “baskı ve sindirme”, “aşırı milliyetçi partilerin azınlıklar üzerindeki korku ve dehşet uyandıran” söylemleri gibi hususların öne çıktığı görülmektedir.

26 Mart 2017 Erken Genel Seçimlerinde de durum değişmemiş sorunlar malum güçler eliyle daha da derinleştirilmiştir. Yıllardır Bulgaristan’daki Türk toplumunun oylarını devşiren ancak onları temsil ve haklarını savunma noktasında hiçbir somut çalışması olmayan ve gittikçe toplumun değerlerinden uzaklaşan Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin karşısında Bulgaristan’daki Türk toplumunun umudu olarak ortaya çıkan ve meşruiyetini yine toplumdan alan DOST Partisi, kısa bir süre içerisinde girdiği seçim yarışında aşama aşama hayata geçirilen antidemokratik uygulamalarla engellenmiştir.

Kısa bir süre önce yaşadığımız söz konusu antidemokratik uygulamaları hatırlayacak olursak;

Ø  Dost Partisi’nin ortaya çıkışının hemen ardından bunun bir Türkiye projesi olduğu iftirası ile yeni oluşuma karşı bir ön alma çalışması yine oradaki Türklerin temsilcisi olduğunu iddia eden partinin lideri aracılığı ile gündeme getirilmiş, hem Bulgar hem de Türk toplumunda yanlış bir kamuoyu oluşturulmaya çalışılmıştır.

Ø  İkinci olarak, DOST partisinin Bulgaristan’daki teşkilatlanma sürecinde yerel halk üzerinde her türlü baskı ve sindirme politikası yürütülmüş ve adı geçen partinin yapılanması engellenmeye çalışılmıştır.

Ø  Üçüncü olarak, 200 Binin üzerinde seçmenin bulunduğu Türkiye’de daha önce 140 olan sandık sayısı Türkiye’deki seçmenin genel eğilimi dikkate alınarak “AB üyesi olmadığı” gerekçesi ile 35’e indirilmiştir. Fiziki olarak bakıldığı zaman dahi söz konusu oyun, 35 ile sınırlandırılan sandıklarda kullanılmasının mümkün olmadığı bilinmektedir.

Ø  Dördüncü olarak, sandık sayısındaki kasıtlı ve art niyetli sınırlandırma nedeniyle demokratik hakkını Bulgaristan’da kullanmak üzere karayolu ile Bulgaristan’a geçmek isteyen çifte vatandaşlar, yine Bulgar devletinin müsaadesi ile sınırda bekletilen aşırı milliyetçilerin taciz ve engellemelerine maruz bırakılmıştır. Sınırdaki bu taciz ve şiddet olaylarını gören çok sayıda vatandaş Türkiye’de oy kullanamadığı gibi Bulgaristan’a geçmekten de vazgeçmişlerdir. Aşırı milliyetçilerin bu engellemelerine karşı sadece Dost Birliği ittifakının karşı durması, malum Hareketin ise söz konusu engellemelere karşı sesinin çıkmamış olması da ayrıca toplumumuz vicdanında değerlendirilecek çok manidar bir duruş olarak kayıtlara geçmiştir.

Ø  Beşinci olarak, sandık sayısının azlığını nedeniyle oluşabilecek izdihamı önlemek amacı ile daha önce göçmen STK’lar tarafından oy kullanırken teslim edilmek üzere elle doldurulan dilekçeler, seçime 2 gün kala Bulgaristan Merkez Seçim Kurulu tarafından değiştirilmiştir. Kiril harfleri ile doldurulan dilekçenin aynı zamanda sandık başkanı huzurunda okutulması şartı getirilmiştir.  “Kirilce yazma ve okuma” şartının, izdiham oluşturarak oy kullanmak isteyen insanların demokratik haklarını kısıtlamak olduğu, seçim günü ortaya çıkan Binlerce kişilik kuyruklardan açıkça müşahede edilmiştir.

Ø  Son olarak, seçim günü yağmur yağış demeden binlerce kişilik kuyruklarda oy kullanmak için beklerken bütün bunların üzerine sandık başındaki görevlilerin oy kullanımını kolaylaştırmak için hiçbir tedbir almamaları aksine çok küçük gerekçelerle saatlerce (Bursa’da olduğu gibi) oy kullanma işlemini durdurma gibi keyfi uygulamaları, hamile ve yaşlı insanların da olduğu seçmenlerin uzun süre bekledikten sonra umutsuzca oy kullanmadan ayrılmalarına neden olmuştur.

Malum güçler eliyle planlı ve kasıtlı olarak uygulanan bu politikalar  sonucunda Türkiye’deki 200 Binin üzerindeki seçmenin yalnızca %10’u demokratik hakkını kullanabilmiştir. Öte yandan Bulgaristan’da “oy satın alma”, “baskı ve sindirme” vb. gibi nedenlerle soydaşlarımızın iradelerine ipotek konulmaya çalışıldığı şahitleri ile birlikte kayıt altına alınmıştır. Bu durumun, yakın zamanda açıklanacak uluslararası örgütlerin seçim gözlemcilerinin raporlarına da yansımasını bekliyoruz.

Bütün bu gerekçeleri dikkate aldığımızda daha demokratik bir Bulgaristan ve bu demokrasiden eşit bir vatandaş olarak faydalanması gereken başı daha dik ve daha müreffeh bir Türk toplumunun geleceği için seçimin iptaline yönelik ilgili ulusal ve uluslararası mercilere başvurumuzu yapacağımızı kamuoyunun bilgilerini sunuyoruz.
HABERLER

TEŞEKKÜRLER!

DOST Partisi, 44. Millet Meclisi seçimlerinde 13 numaraya oy veren yüz bini aşan Bulgaristan

devamını oku

DOST BİRLİĞİNİN KAPANIŞ MİTİNGİNDE 20000’İ AŞKIN VATANDAŞ YER ALDI

DEMOKRASİNİN GÜNEŞİ KIRCAALİ’DEN DOĞACAK, DOST BİRLİĞİ BAŞARILI OLACAK DOST Birliği

devamını oku